1418. 13. og 26. november. Mantua


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Tyge Jensen, klerk fra Roskilde stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, skønt han i forvejen har provision på kanonikat og præbende i Skt. Johannes i Haug ved Würzburg. Kanonikat og præbende ventes at blive ledige ved, at den tidligere indehaver Jens Gerekesen (Lodehat) har opnået andet kanonikat og præbende sammesteds.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum canonicatus et prebenda ecclesie Roskildensis, quos Johannes Gerichini obtinet, per assecutionem aliorum canonicatus et prebende ejusdem ecclesie vacare sperantur, supplicat Thuco Johannis clericus Roskildensis diocesis, quatenus sibi de dictis canonicatu et prebenda, cum ipsos, ut prefertur, vel alio modo preterquam per mortem ejusdem vacare contingat [fructus 12 mr.], dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie s. Johannis in Haug extra muros Herbipolenses, de quibus sibi auctoritate apostolica sit provisum [fructus 12 mr.] ...

Fiat. O.

Datum Mantue id. nov. anno 1[1] .

1. id. nov. anno 1] 6. kal. dec. anno 2 Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.