1418. 15. november. Mantua


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Gerekesen (Lodehat), kannik i Roskilde, om at lade Jens Madsen få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lund og et evigt vikariat i Marienkirche i Lübeck. Kanonikat og præbende ventes ledige ved, at Jens Gerekesen (Lodehat) skal opgive dem i henhold til sin provision på andet kanonikat og præbende sammesteds.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Begyndelsen af supplikken udeladt.

Item [supplicat Johannes Gerechini canonicus prebendatus ecclesie Roskildensis][1] , quatenus Johanni Mathei de dictis canonicatu et prebenda ipsius Roskildensis ecclesie, quos predictus Johannes Gerechini obtinet, cum ipsos per assecutionem suprascriptam vacare contingat [fructus 7 mr.], dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie Lundensis necnon perpetua vicaria in ecclesia b. virginis Lubicensi, quos obtinet [omnium fructus 12 mr.].

Fiat pro utroque. O.

Datum Mantue 17. kal. dec. anno 1.

1. [supplicat Johannes Gerechini canonicus prebendatus ecclesie Roskildensis]] suppleret efter den her ikke gengivne begyndelse af supplikken.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.