1418. 13. december.


Det pavelige kancellis optegnelse om, at paven har tilstået Peder (Lykke), udvalgt ærkebiskop i Lund, palliet.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1418] Item concessit eadem die[1] pallium domino Petro in archiepiscopum Lundensem electo .

1. eadem die] = idibus decembris.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.