1418.


Omtale af Bonde Jakobsen (Thott) af Krageholm, ridder, i Skåne.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxviii ..... . In Scania floret vir magnus Bundo Jacobson de Kragholm miles.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.