[1418. august . Raseborg slot]


Jancke Hampmos, foged på Raseborg slot, opfordrer rådet i Reval til at skrive til kong Erik 7. af Pommern angående forbryderen Klaus Doeck, som har taget et skib fra nogle af kongens undersåtter, og som nu holdes fanget på Åbo slot.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Vruntliken grot na aller beheglicheit to voren an de erbaren, vorsichtigen heren borgermeistere und ratlude der stat to Revele.

Guden vrunde!

Ik danke ju vor alle woldat, de gi mi bewiseden, do ik latest bi ju was, und vaken bewiset hebben; Got geve dat ik et vordenen mochte.

Item bidde ik ju to wetene also umme den Clawes Doek , de dar gevangen sit to Aboo, dat ik vornam in juwen brewe, dat gi juwen boden gesant hadden an den voget to Aboo umme der sulven sake willen.

Guden vrundes!

Mi dunket nutte und rad wesen, dat gi juwen boden hebbet an minen heren, den konink, und scrivet em to, wor umme eller in welker mate he den Rusen er gut und mins heren undersaten er schip genommen hadde. Ik hope dat ju min here de konink wol willen dar ane bewisen.

Item so bidde ik ju, dat gi mi ein utscrift sendet van deme breve, den ju de sulve Clawes Doek sande, umme de untsegginge und umme dat gut, dat he den Rusen nam, upp dat ik dem fogute van Aboo seggen mach, dat dat gut nicht vorruchket en werde, er dat minen heren dem konink to wetende wort und dat de vangen also vele deste bet vorwaret werde.

Wat willen ik ju hir ane bewisen kan edder an anderen werven, de ju an rörende sin, dat minre herschop nicht entkegen en is, dat wil ik mit guden willen gerne don.

Nicht mer to desser tit.

Got de beware ju ere und juwe gesunt to ewigen tiden, und gebedet to mi also to juwen vrunde.

Bi mi Janeke Hennepmos , foget ower Raseborch.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.