1418.


Pantebrev på seks gårde i Bryrup sogn, Tyrsting herred, til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Pante breff paa 6 gaarde vdj Tørstingh herritt i Bryrup sogenn till Emcloster, ♦

Daterit 1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.