1418.


Mogens Mikkelsen overdrager al ret til sit gods i Nørre Vissing til hr. Jens Mogensen (Lang), kannik i Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

Magnus Michellssens opladellsse till her Jenns Mogenssenn vdj Aarhuss, paa aldt hans rettighedt paa det godtz vdj Wissingh, ♦

Daterit 1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.