1418.


En ukendt person pantsætter to gårde og et møllested i Gesager samt en gård i Årup til Knud Sten for 24 mark sølv.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz pantebreff paa ij gaarde vdi Giessagger och ett møllested ibidem och en gaard i Attrup for 24 ℳ sølff, Knud Steen ehr panted[1] , ♦

Anno 1418 ♦

1. Knud Steen ehr panted] B-reg.hand haffuer panted Knudt Steend A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.