1418.


Lars Akselsen og hans hustru Tove skøder en halv gård og en gård i Tange samt en halv gård i Ans til Niels Tordsen. Niels Pedersen Galskyt skøder i samme brev en halv gård i Tange til Niels Tordsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Lass Axelssenn och hans høstrue Touge theris skiøde paa pergmett till Niels Thuordssenn paa enn halff gaard j Tunge, item paa en gaardt j Tunge, och en halffgardt j Ansse. ♦

Item Niss Perssen Galskiøttis skiøde j samme breff till Nils Thuordssenn paa ɉ gaard j Tunge : ♦

Datum 1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.