1418. Gjern herredsting


Et synsbrev af Gjern herredsting om markskel mellem Skorup mark og Vejerslev mark og en stadfæstelse af, at Skorup mark har været i Alling klosters besiddelse i mere end 60 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz siønsbreff aff Giernherritzting att thennd jord paa Skoutrup marck er graffuen, steenitt och stabbelitt fran Skoutrup marck och jnd till Weyersleff marck, och haffue weritt j Alling closters were j lx. winther och miere : ♦

1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.