1418. Jellingsyssels ting


Tingsvidne af Jellingsyssels ting om, at hr. Svend Udsen, ridder, vedkender sig indløsning af det gods, som han har pantsat til Niels Lavesen.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett wittne aff Jelling søssell ting liudindis att her Suend[1] Vdssen ridder haffuer kend løssen paa thett guodtz Niels Laugiessen haffde j pantt aff hanum ♦

1418[2]

1. Suend] foran er slettet Suend i B-reg. 2. 1418] B-reg.Datum 1418, NKS 1567, fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.