1418. .


Tingsvidne om fru Bodils skødning af sit gods i Elsø til Dueholm Kloster

Tekst efter reg. (1591).

Tekst

Ett things winde medt frue Bolldis breff som skød sit godtz thill klosterit som hun haffde y Ellsø. Er pergement, daterit 1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster