1418.


Borgmestre og råd i Århus lejer jord i byen til Peder Pedersen.

Tekst efter reg.

Tekst

Borgemesteris och raaedz i Aarss deris breff huormed de leyer Peder Pedersøn en iord sammestedz ♦

1418. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.