1418..


Peder (Larsen) Rårise, væbner, pantsætter sin gård i Førslev, der årligt yder to pund korn, til Evert (Jakobsen) Halvegge (to halve vægger) for 30 mark sølv.

Tekst efter reg.

Tekst

Per Rariiss webner pandt satte Effuert Halluegge sinn gaardt i Forsløff for 30 ℳ sølff, och skylder samme gaardt aarligenn 2 pund kornn, ♦

1418, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.