1418..


Niels (Jonsen (Bille)), ærkedegn i Roskilde, vidimerer hertug Otto Barn af Braunschweig-Lüneburgs brev fra 22. juni 1241, hvori han skøder Antvorskov kloster en gård i Ramsø med andet gods, syv ørtug jord i Borup og en øre jord i Salløv.

Tekst efter reg. Det vidimerede brev er trykt DD 1.VII.76.

Tekst

Nicolaj erckidegenn vdj Roschild hans vidice aff it Otho hertug aff Brunssvigs breff, daterit 1241 huor inndenn hannd schiødte closterit enn gaard vdj Ramsøø, och enn endeels søø och thuennde møller sampt och 7 ørte jord vdj Botorp, och een øre jordt vdj Salø Hønn, ♦

1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.