1418.


Forlig imellem abbeden af Næstved Skt. Peder kloster og Anders Persen vedrørende landgilde af en gård i Holme.

Tekst efter reg.

Tekst

Een forligelsse at abbeden mottæ giffue Anders Perssøn aff Holme ix pund korn i try aar fore thet landgilde som closter oppæbar aff then gard i Holme ♦ Mcdxviii ♦

Oversættelse

Et forlig, at abbeden skulle kompensere Anders Persen af Holme 9 pund korn i tre år for den landgilde, som klosteret oppebar af gården i Holme. 1418.