1418.


Det kongelige retterting vidimerer Peder Finkenows indstiftelse af Skt. Olavs alter i Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse cancellarii regni super predictas curias[a] ♦ Mcdxviii ♦

Oversættelse

Rigets kanslers vidisse angående førnævnte gårde. 1418.