[1418 - 1454]. .


Brev fra Kristian (Hemmingsen (Liljesparre)), biskop i Ribe, til en ukendt modtager.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Cristernus d[ei] gratia episcopus R[ipensis].

Premissa nostra dilectione cum sincero favore.

Ke[re] ..... well til mynde, at paa then tiidh, h..... tha screffue wy ether till, at wy h..... præbendam canonicalem, som han hadhe, oc al ..... ue wy pa then same tiidh oc bathe ..... Oleffssøn matte fa prebendam Janue, hu..... wy vare in capitulo, nu er han hiem ko..... fore e.....uik in capitulo oc wide ey annet ..... then h[ellige] kirke til wilie, ydermere æn e..... hans h..... hob..... hanom stor engen sa..... forf..... assignere hanom l.....

..... octavam ist .....

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.