[Før 1418. 20. januar]..


Kristian (Frellevsen) Frille skøder et hus på Meldam i Ribe til Ribe kapitel.

Tekst efter reg.

Tekst

Item her Cresten Frelles skiøde paa thet huss boder och jordt paa Meeldam paa then syndre side gaden, nest westen gamell Jon Suder , fra gaden och neder till aaen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.