1418..


Niels (Ingemarsen) Grubbe og Oluf (Ingemarsen) Grubbe skøder gods i Vallekilde, Særslev og Skippinge til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Oluff Grubbe och Nils Grubbe skiødebreff till bisp Jenns aff Roskilde paa gotz j Wallekieldt, Seersleff och Skippinge : ♦

1418. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.