1419. 21. januar og 19. marts. Mantua


Pave Martin 5. bevilger en supplik af dekanen og kapitlet ved Vor Frue Kirke i København om at få bevilget 10 års og 400 dages aflad til alle, der besøger kirken og rækker en hjælpende hånd til dens reparation på de sædvanlige helligdage; bevillingen gælder for al fremtid.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum collegiata ecclesia b. Marie Haffnensis Roskildensis diocesis in suis edificiis et structuris reparationem noscitur indigere, et ad quam Christi fideles illarum partium causa devotionis plurimum confluere consueverunt, ut ipsorum igitur Christi fidelium devotio tractu temporis uberius augeatur, ipsaque ecclesia in dictis suis edificiis et structuris decentius reparetur, supplicant decanus et capitulum dicte ecclesie, quatenus omnibus vere penitentibus et confessis dictam ecclesiam in patroni dedicationis aliisque per cancellariam dari consuetis festivitatibus visitantibus ac ad reparationem hujusmodi manus porrigentibus adjutrices decem annos indulgentiarum totidemque carenas de injunctis eis penitentiis dignemini relaxare ac concedere, quod hujusmodi indulgentie tractu temporis non expirent.

Fiat in forma pro omnibus tribus[a]. O.

Datum Mantue 12. kal. febr. anno 2[1] .

1. Datum Mantue 12. kal. febr. anno 2] Datum Florentie 14. kal. aprilis anno 2 Ab.
a. omnibus tribus] De øvrige to supplikker der godkendes samtidig: DD 1419. 21. jan., nr. 14190121002 og DD 1419. 21. jan., nr. 14190121003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.