1419. 1. februar. Viborg slot


Hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, klager til den livlandske ordensmester over, at kong Erik 7. af Pommern endnu ikke har fået svar på sin klage over den skade, som er blevet påført hans undersåtter i Reval.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Minen otmodigen denst vorgescreven.

Wetet, leve gnedige here, also ik juwer erwerdicheit in deme vorjare to screff umme den schaden und overgewalt, den de van Revell mines heren koninges undersaten to gedreven hebben, und des juwe werdicheit mines heren gnaden und mi to gescreven hebben, dat id in vruntschope stande bleve, wente juwe werdicheit hadde eine reise voor an den meister van Prutsen, wenne Got wolde, dat juwe werdicheit von dar queme, so wolde juwe werdicheit den rad van Revell vorboden und underwisen se, also dat mines heren undersaten liik und redlicheit derfaren scholde, wes noch nicht geschen is.

Des heft mines koninges gnade to mi gescreven und wundert grofliken, wo desse antword so lange getogert si, und sine gnade menen, dat ed mine vorsumenisse si.

Hirumme bidde ik juwe erwerdicheit umme ein antword van mines heren gnaden wegen.

Nicht mer to desser tiid, sunder ik bevele ju Gode, de ju bewaren mot an liif und an sele.

Bedet over mi, alse over juwen dener.

Gescreven to Wyborch, an unsen leven vrowen avende to lichtmissen.

Bi mi Kersten Niclesson , ritter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.