1419. 23. februar. [Odense]


Fru Grete (Henriksdatter (Brokdorf)), enke efter landsdommeren Jens Pedersen (Panter) (af Løgismose) på Fyn skænker gods til dominikanerne (i Odense) til sjælemesser, der skal afholdes for hendes mand og øvrige slægtninge: sønnerne Lars og Peder Jensen (Panter) (af Løgismose), forældrene Henrik Brokdorf og Inger. Henrik Barsebæk og dennes hustru Cecilie bevidner transaktionen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Anno domini mccccxix. ..... . vii calendas martii Greta vidua Johannis Petri prætoris Fioniæ magnam suorum bonorum partem legat sodalibus Dominicanis pro mariti et aliorum cognatorum piis manibus filii ejus Laurentius Jenson , Petrus Jenson , Henricus Brocdorp parens Gretæ et Ingerta mater Gretæ , Henricus Barsbæck et Cæcilia foemina nobilissima auctores facti Otthoniæ.

b) 1419 23. februar gaw fru Grete Jens Pedersen landsdommers i Fyn[1] enke en stor del gods til samme kloster for messer at holde for hendes, hendes hosbondes, forældres, sampt og for Henrich Brochdorfs[2] og fru Ingers hendes sønners Laurids Jensen og Peder Jensens siæle.

1. Fyn] skrevet o. l. 2. Brochdorfs] Brochdo(r)fs, Brandt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.