1419. 28. februar. Viborg slot


Skrivelse fra hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, til den livlandske ordensmester, i hvilken han meddeler, at han ikke kan deltage i det af den livlandske ordensmester foreslåede møde til midfaste på øen Seskar. Derimod foreslår Krister Nilsson, at de holder et møde 3. maj 1419, hvor også fogeden i Narva og komturen i Reval deltager. På dette møde skal de træffe en afgørelse i sagen om de af kong Erik 7. af Pommern fremsatte klager over den skade, som indbyggerne i Reval har påført kong Eriks undersåtter.

Tekst

Minen odmodigen denst und wes ich gudes vormach.

Wetet, leve gnedige herre, dat ich juwen bref[1] odmodeliken entfangen hebbe, alse umme de ofwergewalt und homoet, den de rad van Revele mines heren gnaden und sinen undersaten gedan hebben, dat juwe gnade gerne sege, dat ich mit juwen bedigers nu to midfasten to Seitsenkar to dage komen scholde, so bidde ich juwe werdicheit to wetende, dat mines heren gnade mi werf bevolen heft, de ich nicht vorsitten en dar edder mach, wenn juwe gnade dat wol dirkennen mach, dat ich mi sulven inderwis nicht mechtich en bin.

Hir umme bidde ich juwe gnade odmodeliken, dat gi et to nenen unwillen nemen.

Offer weret sake, dat juwe gnade willen minen leven nabur, den voged van der Narwe und den cumpthur van Reval, senden to der Hono up des hilgen cruces dage in dem vorjar, de nu negest to komende is, so will ich, so verne wo God mi gesund gynnen will, und mines heren gnade mi des nicht benempt, so will ich se dar leffliken und fruntliken soken, uppe dat se vorhoren und derkennen mogen alle sake, wes mines herren gnaden und sinen undersaten wedderfaren is.

Hir umme juwe gnade mi ein antwort wedder to gevende bidde ich odmodeliken, mit der hast.

Gode dem almechtigen siit bevolen, de ju bewaren moet an liff und an seele.

Gescreven to Wyborch, des dinxstages to vastelavende.

Bi mi Kersten Niclisson , ritter.

1. juwen bref] det pågældende brev kendes ikke, men det er nævnt i den livlandske ordensmesters brev til rådet i Reval, DD. 1419. 17. feb., nr. 14190217001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.