1419. 28. februar. Viborg slot


Hr. Klas (Pedersson) Fleming (lagman i Østerland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland) råder rådet i Reval til at bilægge striden om de af kong Erik 7. af Pommern fremsatte klager over den skade, som indbyggerne i Reval har påført kong Eriks undersåtter, såfremt Reval vil beholde kong Erik som ven.

Tekst

Minen vruntliken grot to voren mit Gode.

Wetet, leven vrundes, borgermeister und ratlude van Revele, dat ik ju lesten enen vruntliken bref to schref van mins heren wegen, des koninges, umme der gene willen to Wyborch, de gi geschediget hebben in erer kopenschop, und ik berichte dat minem heren, dat gi dat vruntliken hadden afgelecht mit her Kristeierne .

Dat was minem heren sere to danke, dat gi et afgelecht hadden, sunder prank.

Nu hore ik wol, dat dar nichtes nicht ane geschen is, sunder homoth uppe homoth, sunder dat gi mi ungunst maken van minem heren, aldus dat he mi up ene ander tiit deste bet nicht en lovet, na deme male dat he dat nicht en vind, also ik eme gesecht hadde van juwer wegen, dat et scholde vorliket wesen und hadden ju vruntliken scheden, her Kristeiern und gi.

Leven vrundes, ik rade ju noch, alse ik ju vor to geschreven hebbe, beholdet minen heren den konink, to vrunde, wente he is gut to vrunde to hebbende.

Also ik van eme hort hebbe, so helde he et gerne mit ju vruntliken.

Hirumme rade ik ju, dat gi desse vruntschop nicht van ju en drengen, wente gi vinden sodanigen vrunt in allen bysschen nicht.

Hirumme rade ik ju, wat unredelicheit van ju geschen is, dat gi dat sulven richten, also ik ju vor togeschreven hebbe, noch er dar mer prank af wert, wente hir geit grotter klage, wen ik loven hadde, over den homoth, den gi gedan hebben dessen armen luden, de her Kristeierne bort to vordegedingende van mins heren wegen, des koninges, alse juwe medeborger Evert wol gehort heft X werve mer, wen ik ju to schriven kan.

Hir mede siit Gode bevolen, und desses breves begere ik en antworde mit dessem brefforer.

Gescreven to Wyborch, des dinxtedages to vastelavende.

Her Clawes Flemingh , ridder.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.