1419. 16. marts. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern befaler borgmestre og rådmænd i Århus at sende tre mænd med redskaber og proviant til arbejde i seks uger ved befæstningen af bjerget ved Flensborg.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Suecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomerensis . ♦ Premisso nostro favore ♦ Witer at wi hawe thet nw ower weyghet meth wort righes rath vm berghet hos Flensborgh at thet fast gøres bothe meth grafuer oc meth bygning ♦ Oc thycker bothe thøm oc oss at thet storlege behoff er / bothe for righet oc oss suo oc fore ether / ♦

Thy bethe wi ether / at j genist rethe ether ther suo vpa / at j lade thre wæl føre karske mæn thiit wdkommæ at grafue / ♦ Oc flyr thet jo suo at the ære ther timelege forinnæn quasimodogeniti søndagh som kommer nw nest efter pasche oc at the hawe suodan rethskap thiit meth thøm suosom ther til hører / oc øl oc mat til øfrens / suo at the blifue ther querre j thet arbeyth j siex wgher efter at the thiit komme oc gøre ther / efter thy som wore howetzmen her Eric Krummedike . her Anders Jacobsøn oc her Iwæn Bryske thøm til sier ♦ Oc lader thet engelund vden noghet hindir eller forfall suoframpt som i welæ hawe thac eller got aff oss oc fly wor hæfnd ok wrethe ♦

In Christo valete ♦

Scriptum Calundeborgis feria quarta post dominicam reminiscere nostro sub secreto anno mcdxix[1]

1. anno mcdxix] afbleget blækfarve, evt. skrevet med lysere blæk.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.