1419. 17. marts. Itzehoe


Grev Heinrich af Holstein skænker Bordesholm kloster i Bremen stift patronatsretten i sognekirken i Neuenbrook i samme stift. Hertug Adolf af Slesvig er blandt vidnerne.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Grev Heinrich af Holstein skænker Bordesholm kloster i Bremen stift patronatsretten i sognekirken i Neuenbrook i samme stift. Nobili domino domino Adolpho , duce Slesvicensi, nostro patruo, er blandt vidnerne.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.