1419. [mellem 17. marts og 27. juni]. Itzehoe


Grev Heinrich af Holsten beder ærkebiskoppen af Bremen om at forene sognekirken i Neuenbrook med Bordesholm kloster, begge i samme stift. Blandt vidnerne er hertug Adolf af Slesvig.

Udtog efter Westphalen l.l.

Tekst

Grev Heinrich af Holsten beder ærkebiskoppen af Bremen om at forene sognekirken i Neuenbrook med Bordesholm kloster. Blandt vidnerne er nobili domino domino Adolpho duce Slesvicensi nostro patruele.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.