1419. 19. marts. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Jensen, klerk fra Odense stift, om at få det overdraget til kantoren i Lund eller en prælat ved kurien at modtage dekan i Roskilde Lars Jensens frivillige resignation af kanonikat og præbende i Lund, og at give provision på samme kanonikat og præbende til Jens Jensen selv.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum Laurentius Johannis decanus ecclesie Roskildensis canonicatum et prebendam ecclesie Lundensis, quos obtinet, simpliciter proponit resignare, supplicat Johannes Johannis clericus Ottoniensis, quatenus cantori dicte ecclesie seu alteri prelato in Romana curia residenti mandare dignemini, ut hujusmodi resignationem auctoritate apostolica recipiat dictosque canonicatum et prebendam [fructus cum distributionibus cotidianis 20 mr.] sive ut prefertur illos vel alio modo preterquam per mortem dicti Laurentii vacare contingat eidem Johanni auctoritate predicta conferat sibique provideat de eisdem.

Fiat. O.

[Datum Florentie 14. kal. aprilis anno 2.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.