1419. 19. marts. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Lars Jensen, dekan i Roskilde, om at få pavelig bekræftelse på et præbende og alter til Johannes Døberen med en daglig messe, som han har stiftet i Vor Frue kapel i Roskilde domkirke.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum Laurentius Johannis decanus ecclesie Roskildensis de bonis sibi a deo collatis prebendam canonicalem ac altare b. Johannis baptiste situm in capella b. Virginis ecclesie Roskildensis de novo fundaverat et dotaverat sufficienter [fructus 15 mr.], confirmatione episcopi necnon consilio et assensu capituli dicte <ecclesie>[1] Roskildensis accedentibus missamque cotidianam in dicto altari ratione canonicatus et prebende hujusmodi in ipsius progenitorumque suorum animarum remedium celebrandam instituendo, timetque fundationem dotationem et confirmationem predictas et inde secuta propter minus exactam solempnitatem in talibus fieri debitam observatam forsitan posse impugnari, supplicat igitur dictus Laurentius, quatenus fundationem dotationem et confirmationem hujusmodi ac omnia inde secuta ex certa scientia dignemini confirmare.

Fiat et committatur. O.

Datum Florentie 14. kal. aprilis anno 2.

1. <ecclesie>] tilf. i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.