1419. 28. marts. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Ludolphus Karlik om provision på sognekirken på Zudar (St.-Laurentius) på Rügen i Roskilde stift, som var ledig ved den tidligere indehaver Nicolaus Kumerows død, og hvortil Ludolphus Karlik var blevet præsenteret af kirkens patron, hertug Vartislav af Stettin; imidlertid nægtede biskoppen i Roskilde at indsætte ham, men han har alligevel siden da besiddet kirken.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Nuper parrochiali ecclesia in Suder Roskildensis diocesis per obitum Nicolai Kumerow vacante .. Ludolphus Karlik extitit per fidelem s. v. et s. Romane ecclesie filium Wartislaum ducem Stetinensem patronum ipsius ecclesie ad eandem infra tempus legitimum ordinario loci presentatus.

Verum cum dictus ordinarius eundem Ludolphum in illam instituere recusaret, idem Ludolphus possessionem dicte ecclesie vigore presentationis hujusmodi apprehendit illamque extunc possedit, prout possidet de presenti.

Quare supplicatur s. v. pro parte dicti Ludolphi, quatinus sibi de dicta ecclesia [fructus 15 mr. arg. puri] dignemini misericorditer providere non obstante perpetua vicaria in parrochiali ecclesia in Katzow Caminensis diocesis [fructus 3 mr. arg. puri].

Fiat. O.

Datum Florentie 5. kal. aprilis anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.