1419. 7. april. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Guillelmus Chassipolli, kannik i antoniterklostret i Vienne, om at få provision på embedet som præceptor i antoniterklostret i Tempzin, som han har ført proces ved kurien om, skønt han i forvejen er præceptor i Mårkær kloster i Slesvig stift.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Guillelmus Chassipolli , kannik i antoniterklostret i Vienne, om at få provision på embedet som præceptor i antoniterklostret i Tempzin, som han har ført proces ved kurien om, non obstante preceptoria domus et ordinis ejusdem in Morkerke Slesvicensis diocesis, quam obtinet [fructus 20 mr. arg.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.