1419. 8. april.


Elav Jensen, væbner, skøder Stærkær og Stærkær fang til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et skøde breff aff Elloff Jenssen webner paa Starkier och Starkier fang / ♦

Datum mcdxix sabato palmarum :. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.