1419. 9. april.


Henrik Langelow skøder Stærkær og andet gods i Houlbjerg herred til Peder Lykke.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et Henrick Langlouffs skøde breff till Peder Lycke paa Starkier met mere godz vdj Hoffuelbiergherrit / ♦

Datum mcdxix dominica palmarum : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.