1419. 19. april.


Peder Lykke skøder Stærkær og andet gods i Houlbjerg herred til biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et Peder Lyckes skøde breff tiil biscop Boe paa Starkier mett mere godzs vdj Hoffuelbiergherrit / ♦

Datum mcdxix feria 4ta paschæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.