1419. 20. april. Firenze


Pave Martin 5. bevilger to supplikker af kong Erik 7. af Pommern.

Den første om at hans kammermester Jens Pedersen (Jernskæg), kannik i Roskilde, kan få provision på dekanatet i Roskilde, ledigt ved den tidligere indehaver Lars Jensens død, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Oslo samt en sognekirke på Lolland i Odense stift.

Den anden om at Troels Pedersen, klerk fra Roskilde, kan få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, også ledige ved Lars Jensens død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Ericus Dacie Svecie et Norvegie etc. rex, quatinus, sibi in personam sui camerarii Johannis Petri canonici Roskildensis specialem gratiam facientes, eidem Johanni de decanatu ejusdem ecclesie, que curata et dignitas major post pontificalem est, etiam si electiva fuerit, vacante per obitum Laurentii Johannis [fructus 30 mr.], dignemini providere, non obstante ... quod in predicta ac in Asloensi canonicatus et prebendas ac quandam parrochialem ecclesiam in Lalandia Ottoniensis diocesis [fructus 40 mr.] obtinet.

Item, quatinus Trugello Petri clerico Roskildensis diocesis de canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis [fructus cum distributionibus cotidianis 24 mr.], vacantibus per obitum Laurentii Johannis, dignemini providere.

Fiat pro utroque. O.

Datum Florentie 12. kal. maji anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.