1419. 20. april.


Elav Jensen, væbner, skøder alle sine og sin hustrus rettigheder i Stærkær til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et skøde breff aff Elloff Jenssen webner paa alt hans och hans høstrues[1] vdj Starkier / ♦

Datum mcdxix then torsdag nest efther paaske : ♦

1. høstrues] herefter supplerer ÆA [ret]; ordet mgl. også i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.