1419. 22. april. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Lars Nielsen, kannik i Roskilde, om bekræftelse på kapitlets valg af ham til dekan i Roskilde og provision herpå, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende sammesteds; dekanatet var ledigt efter den tidligere indehaver Lars Jensens død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacante decanatu ecclesie Roskildensis, qui dignitas major post pontificalem ac electiva et curata existit in eadem, per obitum Laurentii Johannis , Laurentius Nicolai canonicus prebendatus dicte ecclesie ad eundem decanatum per capitulum ipsius ecclesie electus extitit, cujus quidem electionis vigore possessionem vel quasi dicti decanatus assecutus fuerat pacifice.

Supplicat igitur dictus Laurentius, quatenus electionem predictam ac omnia inde secuta ex certa scientia dignemini confirmare et nichilominus eidem Laurentio de decanatu predicto [fructus 30 mr.] dignemini providere, non obstantibus dictis canonicatu et prebenda, quos obtinet [fructus cum quotidianis distributionibus 50 mr.].

Fiat. O.

Datum Florentie 10. kal. maji anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.