1419. 30. april.


Jakob Mogensen, rådmand i Lund, lejer en gård af helligåndshuset i Lund.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jep Måwensons rådmand i Lund medh helig geisthuus dher sammestades hålder hyre contract på een gård liggiandes i Lund östan nest ste Andreæ kyrckia. Datum andre sondagen effter påske som är misericordia domini 1419.

b) Jep Magensons rådhmand i Malmöe leiiebref på een gård liggiandes i Malmöe, östen näst sti Andreæ kyrckia som han af helig geistehuus bekom. Datum 1419.

c) Jepp Måwenson rådman i Lund 1419.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.