1419. 1. maj.


Et sandemændsbrev om, at der blev gjort skel i åen mellem Galten herred og Hald herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et sandemends breff att the giorde herritzskel emellum Galten herrit och Haldherrit vdj then gamle aae / ♦

Datum mcdxix sanctæ Volborre dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.