1419. 1. maj.


Niels Pallesen skøder Stærkær og alt sit gods i Houlbjerg herred til en ukendt modtager.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et skøde breff / aff Niels Pallissen paa Starkier och alt hans godzs vdj Hoffuelbiergherrit ♦

Datum mcdxix die apostolorum Philippi et Jacobi : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.