1419. 31. maj. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jakob Danielsen, kannik i København, om at få 5 års fritagelse for pligten til at residere, men dog oppebære sine beneficiers indtægter, mens han studerer eller opholder sig ved kurien.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dignetur s. v. concedere Jacobo Danielis canonico ecclesie collegiate Hafnensis Roskildensis diocesis, ut litterarum studio insistendo vel in Romana curia <residendo>[1] fructus suorum beneficiorum usque ad quinquennium libere percipere valeat, ac si in ipsis personaliter resideret aut divinis ibidem interesset, cotidianis distributionibus dumtaxat exceptis.

Fiat ad quinquennium. O.

Datum Florentie pridie kal. junii anno 2.

1. <residendo>] tilføjet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.