1419. 11. juni. Ystad


Synde Esbernsen (Gammelsen), væbner, i Lilla Jordberga overlader gods i Malmø og Ystad til sin søn, Anders Syndesen. Dette gods havde han erhvervet fra sin hustru, Una Nielsdatter, og de udgjorde sønnens mødrenearv.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff høre eller se helsær jach Syndæ [1] Esbærnssøn [2] awapn j Jordbyærghe lilæ / ewinnelege meth guth och kundgør alle so nerwarendis som komaskulandis . at jac opladær oc aldelis mæktugher kør / min kære[3] son Anders [4] Syndessøn . ofuer alt thet gøøz . som jac fek meth hans mother . som min kære husfrv[5] war[6] Vnæ [7] Nyelssædotter [8] . hoos[9] siæll . guth[10] hafuer . bathe som ligger j Ystath och j Malmøghe . som hans møtherne ær ♦

Oc frir jach oc hemlær thet forscreffne gøøz min for kære[11] son . Anders [12] vdæn mine arfwinger oc allæ mænz til tall tel ewærdelich aghæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum . Most Jøsepssøn in Jordbærghemaglla . Nicolai Jenssøn in Kiwinge . Holgeri Most et Hinrici Most armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum Ystadis anno domini millesimo cdo decimonono dominica trinitatis ♦

1. Syndæ ] understregning begynder ved n, A. 2. Esbærnssøn ] understregning slutter ved n, A. 3. kære] understregning begynder ved e, A. 4. Anders ] understregning slutter mellem r og s, A. 5. husfrv] understregning begynder ved u, A. 6. war] her slutter understregning, A. 7. Vnæ ] understregning begynder ved n, A. 8. Nyelssædotter ] understregning slutter ved y, A. 9. hoos] her begynder understregning, A. 10. guth] understregning slutter ved g, A. 11. kære] understregning begynder ved r, A. 12. Anders ] understregning slutter ved d, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.