[14]19. 22. juni. Reval


Rådet i Reval skriver til rådet i Dorpat.

Rådet i Reval meddeler, at det dagen forinden har modtaget et brev fra kong Erik 7. af Pommern (DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001) til de livlandske stæder, hvori han beklager sig over de skader, som de holstenske herrer har påført ham.

Rådet i Reval meddeler, at det nu videresender kong Eriks brev til rådet i Dorpat. I forlængelse heraf beder rådet i Reval rådet i Dorpat om at sende kong Eriks brev samt oplysninger om rådet i Dorpats holdning til sagen videre til rådet i Riga. Rådet i Reval meddeler, at det gerne ville have oplyst rådet i Dorpat om, hvad det finder tilrådeligt at gøre i sagen, men da rådet i Revals rådsældste er fraværende, lader det sig ikke gøre.

Endelig beder rådet i Reval rådet i Dorpat om i fællesskab med rådet i Riga at oplyse rådet i Reval om, hvad rådene i Dorpat og Riga finder tilrådeligt at gøre i sagen.

Tekst

Unsen vruntliken groete und wes wi gudes vormogen.

Heren und leven vrundes!

Wetet alse dat wi gistern in deme dage untfengen dessen inbeslotenen breif[a] van des hern wegen koning to Dennemarken , daer juwe wiisheit wol vernemen mach, wes de inne helt etcetera

Und dessen selven breif und juwen willen moge gi scriven den herren van der Rige.

Wi hedden ju wol unse gueddunken gescreven; nu en sin unse oldesten in dem raede nicht to hues, alse gi selver wol weten.

Hir umme, leven vrundes, so ramet des besten mit gadders den van der Rige, wes ju in dessen saken gued dunket, uns dat wedder to scrivende.

Hiir mede siit Gode bevolen to langer tiid.

Gescreven des donredages vor Sente Iohannis dach Baptisten nativitatis, to Revalle, anno XIX.

Borgermestere und raed to Revall.

a. dessen inbeslotenen breif] det drejer sig her om kong Erik 7. af Pommerns brev til de livlandske hansestæder, DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.