[1419. 24. juni - 21. juli. Riga]


De livlandske hansestæder skriver til hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot).

De livlandske hansestæder takker Krister Nilsson for den venlighed, som han har vist de livlandske hansestæders udsendinge under mødet i Viborg 24. juni 1419.

Imidlertid kan de livlandske hansestæder ikke efterkomme Krister Nilssons ønske om at svare på kong Erik 7. af Pommerns spørgsmål om, hvorvidt kong Eriks undersåtter har lov til at bruge Gotenhof i Novgorod på samme måde som hansekøbmændene. Ej heller kan de livlandske hansestæder give et endegyldigt svar på kong Eriks spørgsmål om størfiskeriet i Neva-floden, idet disse sager ikke alene angår de livlandske hansestæder.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vruntliken grot vnde wes wij gudes vormogen alletijd tovoren.

Ersame leue her Kersten , gude gunner vnde leue vrunt.

Iwer ersamen strenycheit wij yn aller vruntscop annameliken vnde in lefflicheijt syn dankende vor de woldat, de gij bewiseden mennichvoldigen vnsen boden vnde sunderlikes an dem werue, dar se vmme to der dachuart negest bij iw wesende gesant weren, dar gij iw vruntliken vnde gotliken an bewiseden, vnde den suluen vnsen boden werue mede beuolen an vns to bringende, dar gij antworde van begereden wedder to hebbende, alzo van des hochgebornen heren koninghes vndersaten to Denmarken des houes mede to brukende to Nowgarden gelijk dem Duschen copman van der hense, vnde ok van dem storuanghe in der Nw, hebbe wij andachtichliken woll vornomen, vnde begeren in aller vruntscop jwer strenycheit to weten, dat wij jw darvan nv thor tijd nen endich antworde scriuen konen, wente dat allene an vns nicht en licht.

Dijt wille jwe ersamheit in vruntscop to syk nemen, vns darane nicht to vordenkende.

Wij willen yd gerne mit vlite scriuen den menen hensesteden, wes vns de vor en antworde darvan werden scriuen, wille wij vnbeden edder scriuen jwer ersamen strenycheit alzo drade, alzo vns dat kumpt etcetera.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.