[1419.] 4. juli. Dorpat


Rådet i Dorpat skriver til rådet i Reval.

Rådet i Dorpat meddeler, at det har modtaget rådet i Revals brev (DD 1419. 22. jun., nr. 14190622002) indeholdende kong Erik 7. af Pommerns brev (DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001) til de livlandske stæder, hvori han beklager sig over de skader, som de holstenske herrer har påført ham.

I forlængelse heraf meddeler rådet i Dorpat, at det efter rådet i Revals ønske har sendt kong Eriks brev videre til rådet i Riga.

Rådet i Dorpat meddeler, at det har bedt rådet i Riga om at sende en kopi af kong Eriks brev til rådet i Lübeck samt om på de livlandske stæders vegne at bede rådet i Lübeck og de andre vendiske stæder om at gøre alt, hvad de kan, for at forhindre, at hansestæderne og hansekøbmændene lider overlast.

Endvidere beder rådet i Dorpat rådet i Reval om på de livlandske stæders vegne at udfærdige et svar til kong Erik, idet kong Eriks udsending netop nu befinder sig hos rådet i Reval.

Rådet i Dorpat finder det tilrådeligt, at rådet i Reval skriver til kong Erik, at de livlandske stæder har modtaget og forstået hans kongelige nådes brev, at det gør de livlandske stæder ondt, at sagen volder kong Erik så store problemer, samt at de livlandske stæder har bedt rådet i Lübeck og de andre vendiske stæder om at gøre alt, hvad de kan, for at sørge for, at sagen kan bilægges ved venskab.

Tekst

Unszen vrundliken grut mid alles gudes begeringe tovoren.

Ersamen leven heren unde guden vrunde.

Juwen breff[a] myd des heren koninges breve[b] van Denmarken an uns gesand etc. hebbe wy gutliken entfangen unde wol vornomen.

Unde wy hebben den sulven breff vort gesand an de heren tor Rige, unde hebben se gebeden in vorbetteringe van en, dat se de copie des breves senden an de heren to Lubeke, unde bidden se van desser stede wegen, dat se myd den anderen steden dar by belegen in den saken bearbeyden unde ramen dar des besten inne, dat de stede unde de coepmann in tokomenden[1] tiiden unbeschediged unde ungemaned moge bliven, wante wii uns besorgen, dat de stede unde de coepman in tokomenden tiiden swarliken mogen belasted unde gemaned werden van der sake wegen.

Unde alzo de here conink begheerd een antworde by sinem boden, umme dat de bode by yw ys, so keyse wy int beste, dat gi deme heren coninge een antwarde scriven van desser stede wegen.

Uns duncket n{uo}tte, dat gi dem heren coninge vor en antwarde scriven, in vorbetteringe van yw, dat de stede van Liflande siner konincklicken gnade breff oethmodichliken unde werdichliken hebben entfangen unde wol vornomen, unde dat uns allen leet zii, dat sine coninklike gnade myd den saken so swarliken bemoyed zy, unde wii hebben unse vrunde, de heren van Lubeke unde de anderen stede dar by belegen, gebeden myt gantszer andacht, dat se in den saken willen des besten bearbeyden, so dat de sake myd vrundscop moge to vrede komen.

Gode weset zalich unde gesund bevolen.

Screven under unser stad secrete, des dinxstages na Sunte Peters unde Sunte Paules dage etc.

Borgermestere unde raedmanne to Darbte.

1. tokomenden] tokomen, A.
a. Juwen breff] rådet i Revals brev til rådet i Dorpat, DD 1419. 22. jun., nr. 14190622002. b. des heren koninges breve] kong Erik 7. af Pommerns brev til de livlandske stæder, DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.