1419. 5. juli. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Mogens Gødesen, præst i Lund, om at få provision på et evigt vikariat ved Skt. Dionysius' alter i Lund domkirke (ledigt ved den tidligere indehaver Jens Nielsens opnåelse af kanonikat og præbende sammesteds), selvom han i forvejen har sognekirken i Gödelöv i samme stift og et andet evigt vikariat i Lund domkirke, hvilket sidste han dog er rede til at opgive.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Magnus Gotonis presbiter Lundensis, quatenus sibi de perpetua vicaria ad capellam s. Dionysii in ecclesia Lundensi [fructus 8 mr.], que ex eo vacat, quod quidam Johannes Nicolai presbiter illam obtinens canonicatum et prebendam in eadem ecclesia pacifice est assecutus, quos, obstantibus jure canonico et consuetudine ejusdem ecclesie, nequit licite insimul retinere, dignemini providere, non obstantibus parrochiali ecclesia de Goderslef Lundensis diocesis, quam pacifice obtinet, ac quadam vicaria, quam obtinet in predicta ecclesia Lundensi, quam paratus est dimittere [omnium fructus 5 mr.].

[Fiat . . . O.]

[Datum Florentie 3. non. julii anno 2.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.