1419. 5. juli. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Nielsen, klerk fra Lunde stift, om provision på et evigt vikariat ved Maria Magdalenes alter i Lund domkirke, ledigt ved, at den tidligere indehaver Jakob Pedersen har opnået kanonikat og præbende sammesteds, hvilket ifølge Lund domkirkes statutter er uforeneligt med det evige vikariat.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Johannes Nicolai clericus Lundensis, quatenus sibi de perpetua vicaria b. Marie Magdalene in ecclesia Lundensi [fructus 5 mr.], que ex eo vacat, quod quidam Jacobus Petri quondam possessor ejusdem eam obtinens canonicatum et prebendam in eadem ecclesia pacifice est assecutus, quos, obstantibus jure canonico ac consuetudine ipsius ecclesie, nequit licite insimul retinere, dignemini providere.

[Fiat ... O.]

[Datum Florentie 3. non. julii anno 2.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.