1419. 15. juli. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om indfrielsen af et pantebrev på en gård i Grindeløs.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff see eller høre helsæ wy . Jess Pætherssøn . landzthings hørære j Fyn . Hans Hænnichæssøn præst prior i Dalom . Robert Ricquardssøn borghmæster j Othonie Kell Tuessøn Jess Tøyssøn awapin Claus Jenssøn Niss Jenssøn radhmæn j Othonie Jess Vncherssøn aff Lunde oc Niss Pætherssøn aff Todorpp . kærlighe meth war herræ . ♦

Thet scall allæ mæn witherlicht ware nærwærindis oc kommæsculindis os æfter wars herræ føthilsæ aar thusinde firæ hundræthæ paa thet nyttande then løwerdagh næst æfter sanctæ Knut kungis dagh paa fiwnboo landz thing nærwarindis hafuæ warith seet oc hørd ath schicchet ware for os oc for andre flere godhæ mæn pa the sammæ dagh oc stædh Pæther Pauwellssøn af Egensæ oc Jess Martinssøn af Grynderssløss . ♦

huilchæ som kændis opinbare ath thennæ nærwærindis brefførære . Anders Nielsøn af Eghensæ . han hafde loghlighe oc schællighe løsd thom en gard aff / liggendis i Grynderloss næst høghin østin weghin . huilchin Niels Sonæssøn j pant sættæ . Pæther Mattessøn meth hans til liggælse inghæ vndæn taghnæ . och witherkende thøm ath hafuæ fæ oc fult wærd æfter there wiliæ af then forne Anders Nielsøn for thet pant vppæ borith . oc kændis thøm wdermer inghin rethikheth in then forne gard ath hafuæ . ♦

Quod prout vidimus et audiuimus vnanimiter in hiis scriptis protestamur . ♦

Jn cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco vt supra ♦

Oversættelse

Vi, Jens Pedersen, landstingshører på Fyn, Hans Hennekesen, præst og prior i Dalum, Robert Rikardsen, borgmester i Odense, Keld Tuesen, Jens Tygesen, væbnere, Klaus Jensen, Niels Jensen, rådmænd i Odense, Jens Jungersen af Lunde og Niels Pedersen af Tårup, hilser kærligt med Gud alle mænd, der ser eller hører dette brev

Det skal være vitterligt for alle mænd, nulevende og kommende, at år 1419 efter Vor Herres fødsel lørdagen næst efter Skt. Knuds dag har vi været nærværende på Fyns landsting og set og hørt, at Peder Poulsen af Egense og Jens Mortensen af Grindløse samme dag og samme sted fremstod for os og flere gode mænd

De erklærede åbenbart, at denne nærværende brevviser, Anders Nielsen af Egense, havde med ret og skel indløst fra dem en gård, der ligger i Grindløse ved højen øst for vejen. Niels Sonesen pantsatte denne gård til Peder Madsen med dens tilliggende uden undtagelse og han vedkendte sig dem at have modtaget gods og fuld betaling til deres tilfredshed af den ovennævnte Anders Nielsen for det pant og erklærede, at de ydermere ingen rettighed havde i den ovennævnte gård

At vi har set og hørt dette, erklærer vi overensstemmende med dette brev

Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev

Givet ovennævnte år, dag og sted