1419. 24. juli.


Skt. Jørgens kloster i Tommarp mageskifter jord med Skt. Peters kloster samme sted.

Svend Jakobsen, forstander, og alle brødre i Skt. Jørgens kloster giver Hans Isaksen, abbed, og alle brødre i Skt. Peters kloster et stykke af deres klosterjord, på hvilket de sidstnævnte er begyndt at bryde kalksten, mod et tilsvarende jordstykke af Skt. Peters klosters jord. Aftalen bliver indgået på det vilkår at Skt. Peters kloster skal lade Skt. Jørgens kloster bryde den mængde sten, de har brug for, når de har akut behov derfor til væggen på deres kirke. Herudover skal Skt. Peters kloster hvert år sørge for en præst til Skt. Jørgens kloster, for hvilket disse årligt skal betale tre skilling grot.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thetta bref høræ eller se helsæ wi Swon Jacobssøn forman och allæ brothir j sancti Øryæns closter hoos Tummathorp ewinnerlikæ meth gudh . Manghandæ thing ther rætilikæ oc skellikæ worthæ skikkæt oc giordh droghos æn stundom tel bakæ oc vmcring kastathæs om the wordhæ ey stathfest meth witnisburdh oc bref oc jncigle ♦

Hwor fore kungøræ wi thet allom nerwarende oc kommæsculende at wi vitherkennes oss meth thetta wort vpnæ bref meth vit oc vilia oc meth got beradh athawæ giort eet winlict skifte meth hethirlikæ men oc reenliuæthæ her Hanus Ysakssøn abbot oc allæ brøthir j sancti Pæthers cløster j Tummathorp j swa danæ madæ at wi hawæ vnt thøm til forenefndæ sancti Pæthers cløster tel ewinerlikæ æghæ af wor cløsters jordh thre ryggæ som kallæs stens agiriin pa huilken the hawæ byginnæt at brydæ liimsteen liggiænde j then westræ Wranarps wang synnæn fore ane oc ræt synnæn vtfra fornefndæ sancti Pæthers cløster ♦ Oc ther a mot scolæ wi beholdæ til sancti Øryæns cløster tel ewinnerlicæ æghæ af sancti P[æ]thers[1] cløsters jordh thre ryggyæ af therræ steens akir liggiende østæntil hart vp meth the jordhenæ ther the af oss fingo meth swa dant wilkor at thet førstæ sinne wi widherthøryæ yuærhengiendæ pa wor kirkæ tha scola the ey syniæ oss at wi mughæ lada brydæ swa mykit steen som wi vidherthøryæ til yuerhengiendæ pa woræ kirkiæwegyæ ♦

Oc meth swa dant wilkor at the gothæ herræ af sancti Pæthers cløster the scola hwært aar skipæ oss prest ther oss scal rethæ gøræ oc siælæ thørft badhæ j kirkæn oc vdæn kirkæn then hanom tilsigs ♦ Oc ther fore scola wi hwært aar giuæ abbotenom j Tummarps cløster thre skiling grot rethæ penyæ . ♦ Oc prestenom ther oss rethæ gør scola wi gøræ gothæ rethæ oc engen wræt ♦ Oc ther meth scola the eynte aar synnyæ oss prest oc ey forhøgyæ oss the thre skiling grot som fore ær sakt ♦

Oc the thre rygyæ the fingæ af oss æræ likæ brethæ oc muxæn likæ longæ meth the thre ryggyæ ther wi fingæ af thøm ♦

Item bindæ wi oss til oc woræ efterkommære at hemblæ oc frij oc ordhgrannæ thøm oc therræ efterkommæræ the samæ thre forsaghthæ ryggyæ fore oc af huærs manz hinder oc tiltaal ♦

Til huilket skiftes witnisburdh wort capitels jncigle meth flere gothæ menz jncigle ær thessæ bref fore heynt som ær her Læghæs . ther dækæn ær . her Stenchilss ther prest ær Jønæs Tuæssøn Jønæs Pætherssøn Martin Mattissøn oc Arwidh Suenssøn ther awapnæ æræ ♦

Giuæt vnder gudz aar thuzændæ firæ hundrethæ pa thet nyttendæ arit pa sancti Jacobs aftæn ther apostol ær ♦

1. P[æ]thers] usikker læsning af æ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.